Ett Smart sätt att fixa bilens skador!
Alla bilägare har väl någon gång råkat ut för en förarglig parkeringsskada, eller råkat skrapa bilens lack genom olyckshändelse eller egen förskyllan - med dryga kostnader och långa väntetider på verkstad som följd. En sådan gång kan lösningen vara att vända sig till en verkstad som utför så kallad Smart Repair.
Sandins Billackering AB i Örnsköldsvik är specialiserade på just sådana tjänster.
Smart Repair innebär att man främst arbetar med mindre skador på lack, plåt och plast. Tack vare speciell teknik förkortas tiden och kostnaderna för reparationen jämfört med gängse tillvägagångssätt på en vanlig lackverkstad. En normalskada tar oftast bara två timmar, upp till en dag, att åtgärda. Kostnaden understiger oftast självrisken på bilens försäkring.

Företaget har varit verksamt i Örnsköldsvik i snart fyra år, och har ett mycket gott rykte. De har ett väl fungerande samarbete med kringliggande bilverkstäder och bilhandlare.
- Alla mina kunder har hittills varit mycket nöjda med de arbeten jag utfört. Jag behöver knappt annonsera – de flesta kunderna kommer på rekommendation, säger företagets ägare Karl-Olov Sandin.

Sandins Billackering är numera anslutna till ERS, Easy Repair Systems, en ledande rikstäckande kedja i branschen, med säte i Stockholm.
- Genom att tillhöra ERS garanteras att de jobb vi utför håller högsta möjliga kvalitet och att verksamheten uppfyller branschens krav avseende bland annat resultat, materialval och miljöhänsyn, säger Karl-Olov Sandin.
- Det finns en enorm marknad för denna typ av reparationer, fortsätter han. ERS har flera större försäkringsbolag, hyrbilskedjor och bilförsäljningsföretag som avtalskunder. Vi räknar med att expandera en del inom de närmaste åren.

Sandins Billackering utför också blästring av rostangrepp på bilplåt. En uppskattad tjänst som ger en god grund för hållbara lackeringsjobb.
- Vi har bland annat anlitats för att utföra en stor mängd garantireparationer åt ett ledande europeiskt bilmärke, just på grund av vår kompetens att blästra rost och lackera svåråtkomliga ställen på karosserna. De flesta av mina kunder har rostfläckar här och där på sina fordon, som de vill åtgärda. Och det är en service vi är rätt ensamma om i närområdet.

Sandins Billackering

Bransch:
Billackering

Telefon: 070-671 29 25


Email:
sandins.billackering@telia.com

Adress:
Sandins Billackering
Skortseds 7
89151 Örnsköldsvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN